Link sopcast Valencia vs Manchester United 03h00 ngày 13/12: UEFA Champions League

Cập nhật link sopcast Valencia vs Manchester United 03h00 ngày 13/12: Vòng bảng Cúp C1.

Cập nhật link sopcast Valencia vs Manchester United 03h00 ngày 13/12: Vòng bảng Cúp C1.

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNlbmRhaSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmlzc2VsIEtvYmU8L3A+

   17:00 ngày 28-10

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRva3lvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS2FzaGl3YTwvcD4=

   17:00 ngày 28-10

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhpcm9zaGltYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWW9rb2hhbWEgTWFyaW5vczwvcD4=

   17:00 ngày 28-10

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJlaWppbmcgR3VvYW4gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR3Vhbmd6aG91PC9wPg==

   18:35 ngày 28-10

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRvcmlubyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTGVjY2U8L3A+

   20:00 ngày 28-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNhZ2xpYXJpICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ3JlbW9uZXNlPC9wPg==

   20:30 ngày 28-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJyZXNjaWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVydWdpYTwvcD4=

   22:00 ngày 28-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJlbmV2ZW50byAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRW1wb2xpPC9wPg==

   22:00 ngày 28-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZlcm9uYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmVuZXppYTwvcD4=

   23:00 ngày 28-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNyb3RvbmUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU1BBTDwvcD4=

   23:00 ngày 28-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdlbm9hICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2F0YW56YXJvPC9wPg==

   23:00 ngày 28-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBhcm1hICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVzY2FyYTwvcD4=

   00:00 ngày 29-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlVkaW5lc2UgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmljZW56YTwvcD4=

   00:00 ngày 29-10

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldpc2xhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTGVjaGlhIEdkYW5zazwvcD4=

   00:00 ngày 29-10

   Poland. Ekstraklasa.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk9zbmFicnVlY2sgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGFybXN0YWR0PC9wPg==

   00:30 ngày 29-10

   Germany. 2 Bundesliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlbiBIYWFnICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3BhcnRhPC9wPg==

   00:45 ngày 29-10

   Netherlands. KNVB Cup.

   PGk+S3Jhc25vZGFyICA8L2k+

   PGk+ICBDaGVsc2VhPC9pPg==

   00:55 ngày 29-10

   Champions League.

   PGk+SXN0YW5idWwgQkIgPC9pPg==

   PGk+IFBhcmlzIFNhaW50IEdlcm1haW48L2k+

   00:55 ngày 29-10

   Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsYmFjZXRlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTGFzIFBhbG1hczwvcD4=

   01:00 ngày 29-10

   Spain. Segunda Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNhc3RlbGxvbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxtZXJpYTwvcD4=

   01:00 ngày 29-10

   Spain. Segunda Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkVzcGFueW9sICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUG9uZmVycmFkaW5hPC9wPg==

   01:00 ngày 29-10

   Spain. Segunda Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhhY2tlbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGp1cmdhcmRlbnM8L3A+

   01:00 ngày 29-10

   Sweden. Allsvenskan.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkx1dG9uICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTm90dGluZ2hhbSBGb3Jlc3Q8L3A+

   02:45 ngày 29-10

   England. Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvZGEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRm9ydHVuYSBTaXR0YXJkPC9wPg==

   03:00 ngày 29-10

   Netherlands. KNVB Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNldmlsbGEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmVubmVzPC9wPg==

   03:00 ngày 29-10

   Champions League.

   PGk+Qm9ydXNzaWEgRG9ydG11bmQgPC9pPg==

   PGk+IFplbml0IFNhaW50IFBldGVyc2J1cmc8L2k+

   03:00 ngày 29-10

   Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNsdWIgQnJ1Z2dlIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiBMYXppbzwvcD4=

   03:00 ngày 29-10

   Champions League.

   PGk+SnV2ZW50dXMgIDwvaT4=

   PGk+ICBCYXJjZWxvbmE8L2k+

   03:00 ngày 29-10

   Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZlcmVuY3Zhcm9zICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHluYW1vIEtpZXY8L3A+

   03:00 ngày 29-10

   Champions League.

   PGk+TWFuY2hlc3RlciBVbml0ZWQgPC9pPg==

   PGk+IFJCIExlaXB6aWc8L2k+

   03:00 ngày 29-10

   Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJlYWwgT3ZpZWRvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVUQgTG9ncm9uZXM8L3A+

   03:30 ngày 29-10

   Spain. Segunda Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNwb3J0aW5nICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR2lsIFZpY2VudGU8L3A+

   04:45 ngày 29-10

   Portugal. Primeira Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5ldyBZb3JrICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmV3IEVuZ2xhbmQ8L3A+

   06:00 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNpbmNpbm5hdGkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS2Fuc2FzIENpdHk8L3A+

   06:30 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk9ybGFuZG8gQ2l0eSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXRsYW50YSBVbml0ZWQ8L3A+

   06:30 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBoaWxhZGVscGhpYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2hpY2FnbzwvcD4=

   06:30 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRvcm9udG8gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmV3IFlvcmsgQ2l0eTwvcD4=

   06:30 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1pbm5lc290YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ29sb3JhZG88L3A+

   07:00 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRDIFVuaXRlZCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ29sdW1idXM8L3A+

   07:00 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRhbGxhcyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSW50ZXIgTWlhbWk8L3A+

   07:30 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBvcnRsYW5kICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9zIEFuZ2VsZXM8L3A+

   09:00 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxvcyBBbmdlbGVzIEZDICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSG91c3RvbiBEeW5hbW88L3A+

   09:30 ngày 29-10

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhbiBKb3NlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmVhbCBTYWx0IExha2U8L3A+

   09:30 ngày 29-10

   USA. MLS.

Tại bảng đấu này, MU và Juventus đã chính thức đi tiếp trước 1 vòng đấu. Tại lượt trận thứ 5, MU đã đánh bại Young Boy nhờ pha lập công của ngôi sao người Bỉ – Marouane Fellaini. Valencia cũng hoàn thành ở vị trí thứ 3 và được xuống chơi ở vòng 32 đội Europa League. Đây là bảng đấu duy nhất xác định được 2 đội đi tiếp, đội xuống chơi Europa League trước 1 vòng đấu. Tuy nhiên, Juventus vs Man United vẫn cần thi đấu hết sức mình để cạnh tranh ngôi nhất bảng. Khoảng cách giữa 2 đội bây giờ là 2 điểm, trong khi MU có được thành tích đối đầu tốt hơn Juventus. Chính vì thế, nếu Juventus không thắng và MU có được 3 điểm trước Valencia thì thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ chính thức có được ngôi đầu bảng.

Link sopcast Valencia vs Manchester United 03h00 ngày 13/12

Đối với MU, họ đã có 3 lần hành quân đến thánh địa Mestalla, họ đều không bị thủng lưới. Không những thế, Mu đang bất bại trong 8/9 trận trước Câu lạc bộ Valencia. Thực chất, cuộc đối đầu này không có nhiều ý nghĩa nhưng 1 chiến thắng là điều cần thiết cho 2 đội để đẩy cao tinh thần cho quãng đường còn lại của mùa giải. MU đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh khi vòng 16 Ngoại hạng Anh cuối tuần rồi, MU đã có được chiến thắng 4 – 1 trước Fulham và thêm một chiến thắng trước Valencia sẽ giúp HLV Jose Mourinho có thêm lý do để tin và một mùa giải không quá tệ với MU.

Cập nhật link sopcast Valencia vs Manchester United 03h00 ngày 13/12: Vòng bảng Cúp C1.

Trận đấu giữa Valencia vs Manchester United, sẽ được diễn ra vào lúc 03h00 ngày 13/12. Websoikeo sẽ cung cấp link trực tiếp, link sopcast đến với tất cả độc giả. Bên cạnh đó, nếu như bạn đang quan tâm đến trận đấu khác, cũng diễn ra cùng ngày với trận đấu này, bạn chỉ cần truy cập link trực tiếp bóng đá hôm nay và link sopcast hôm nay… là có thể mang về trận đấu mà bạn yêu thích. Để tránh trường hợp quá tải hay giật máy trong quá trình theo dõi các trận đấu bóng đá trên Websoikeo, bạn nên vào link sớm hơn 15 phút và hạn chế sử dụng bút “TẢI LẠI”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm

 

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...

 

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia bình luận:

Tin liên quan

Link Sopcast, Acestream Việt Nam vs Thái Lan, 20h00 ngày 19/11/2019

Link Sopcast Việt Nam vs Thái Lan Link Sopcast, Acestream trận cầu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam vs Thái Lan với chất lượng siêu mượt. Thông tin trước trận đấu: Websoikeo hân hạnh cùng quý độc giả đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thông qua hệ...

Đọc thêm

Link Sopcast, Acestream Inter Milan vs Empoli, 01h30 ngày 27/5: VĐQG Italia

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Inter Milan vs Empoli trong khuôn khổ giải VĐQG Italia, 1h30 ngày 27/5. Ở thời điểm hiện tại, Inter Milan đang rơi vào khủng hoảng. Trong 5 vòng đấu gần...

Link Sopcast, Acestream Honka vs Lahti, 22h30 ngày 27/05: VĐQG Phần Lan

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Honka vs Lahti trong khuôn khổ giải VĐQG Phần Lan, 22h30 ngày 27/5. Còn nhớ ở vòng 8 giải VĐQG Phần Lan diễn ra vào 19/5, Honka đã đánh bại SJK Seinajoki với...

Link Sopcast, Acestream Aston Villa vs Derby County, 21h00 ngày 27/05: Chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Aston Villa vs Derby County trong khuôn khổ chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh, 21h00 ngày 27/5. Dẫu đã đánh bại Leeds để lọt vào trận chung kết play...