Link Sopcast, Acestream Philippines vs Singapore, 19h00 ngày 13/11: AFF Cup 2018

Cập nhật Link Sopcast và Link Acestream Philippines vs Singapore, 19h00 ngày 13/11: Trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018.

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFyYXJhdC1Bcm1lbmlhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VsamU8L3A+

   21:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIE5hc3NyICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgQWluPC9wPg==

   22:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNlcGFoYW4gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2FkZDwvcD4=

   22:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkt1UFMgS3VvcGlvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3VkdXZhPC9wPg==

   22:30 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhKSyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVFBTPC9wPg==

   22:30 ngày 24-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1PTCBGZWhlcnZhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmVpbXM8L3A+

   23:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZpa3RvcmlhIFBsemVuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU29uZGVyanlza0U8L3A+

   23:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvc3RvdiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWFjY2FiaSBIYWlmYTwvcD4=

   23:30 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk11cmEgMDUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUFNWIEVpbmRob3ZlbjwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNoYXJsZXJvaSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGFydGl6YW48L3A+

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hbG1vZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2YTwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvc2VuYm9yZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxhbnlhc3BvcjwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJlc2lrdGFzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmlvIEF2ZTwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNTS0EgU29maWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQjM2IFRvcnNoYXZuPC9wPg==

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZLIFJpZ2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VsdGljPC9wPg==

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRqdXJnYXJkZW5zICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2x1ajwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0ZWF1YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2xvdmFuIExpYmVyZWM8L3A+

   00:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhhcG9lbCBCZSdlciBTaGV2YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTW90aGVyd2VsbDwvcD4=

   00:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+U2tlbmRpamEgIDwvaT4=

   PGk+ICBUb3R0ZW5oYW08L2k+

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdyYW5hZGEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2aSBUYjwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0YW5kYXJkICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVm9qdm9kaW5hPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdhbGF0YXNhcmF5ICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGFqZHVrIFNwbGl0PC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktvYmVuaGF2biAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGlhc3QgR2xpd2ljZTwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFQT0VMICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWnJpbmpza2k8L3A+

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoZXJpZmYgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHVuZGFsazwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhcmFqZXZvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQnVkdWNub3N0PC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktsYWtzdmlrICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHluYW1vIFRiPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIER1aGFpbCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgVGFhd29uPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBlcnNlcG9saXMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2hhcmphaDwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJyaXN0b2wgQ2l0eSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXN0b24gVmlsbGE8L3A+

   01:00 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldvbGZzYnVyZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGVzbmE8L3A+

   01:15 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhbmt0IEdhbGxlbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQUVLPC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxBU0sgTGlueiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgREFDPC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1pbGFuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9kbyAvIEdsaW10PC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJhc2VsICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQW5vcnRob3NpczwvcD4=

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxlZ2lhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHJpdGE8L3A+

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZsb3JpYW5hICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRmxvcmE8L3A+

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJpamVrYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS29sb3MgS292YWxpdmthPC9wPg==

   01:45 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+TGluY29sbiBDaXR5ICA8L2k+

   PGk+ICBMaXZlcnBvb2w8L2k+

   01:45 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PGk+TWFuY2hlc3RlciBDaXR5ICA8L2k+

   PGk+ICBCb3VybmVtb3V0aDwvaT4=

   01:45 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldpbGxlbSBJSSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmFuZ2VyczwvcD4=

   02:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNwb3J0aW5nICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWJlcmRlZW48L3A+

   02:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+QmF5ZXJuIE11bmljaCAgPC9pPg==

   PGk+ICBTZXZpbGxhPC9pPg==

   02:00 ngày 25-09

   UEFA Super Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkpvcmdlIFdpbHN0ZXJtYW5uICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVuYXJvbDwvcD4=

   05:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkluZGVwZW5kaWVudGUgTSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9jYSBKdW5pb3JzPC9wPg==

   07:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBhY2h1Y2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVG9sdWNhPC9wPg==

   09:00 ngày 25-09

   Mexico. Liga MX.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlbGZpbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FudG9zPC9wPg==

   09:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

AFF Cup 2018 đang bước đến lượt trận thứ 2, nhưng đây mới là trận đấu đầu tiên của Philippines tại AFF Cup 2018. Vì bảng đấu có 5 đội và chỉ sắp xếp được 2 cặp thi đấu tại lượt 1 nên ở lượt trận mở màn diễn ra cách đây 4 ngày, đội bóng có số cầu thủ nhập tịch nhiều nhất Đông Nam Á đã không phải thi đấu. Thử thách dành cho Philippines trong trận mở màn của họ chính là Singapore, đội bóng mà họ chưa từng đánh bại tại giải vô địch Đông Nam Á.

Theo thống kê, Philippines chạm trán Singapore ngay tại kỳ AFF Cup đầu tiên, tổ chức vào năm 1996, và thua trắng 3 bàn. 5 lần tiếp theo, họ cũng chẳng có được niềm vui chiến thắng khi chỉ có kết quả hòa 3, thua 2. Cách đây 2 năm, 2 đội cũng gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup 2016. Dù tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng Philippines tiếp tục gặp phải dớp không thắng Singapore, khi hòa với tỷ số 0-0. Đến AFF Cup 2018 khi mà Philippines đã có sự gắn kết và bản lĩnh hơn thì họ sẽ có nhiều cơ hội có được chiến thắng đầu tiên trước quốc gia sạch sẽ nhất thế giới.

Philippines vs Singapore, 19h00 ngày 13/11

Trong bảng B, Timor Leste là đội bóng bị đánh giá yếu nhất và được coi là đội lót đường cho những đội còn lại khi mà Thái Lan, Singapore, Indonesia hay Philippines đều được đánh giá cao và cạnh tranh khốc liệt cho 2 tấm vé đi tiếp của bảng B.

Trận đấu giữa Philippines vs Singapore, được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 13/11. Đây là trận đấu khá được chú ý khi mà kết quả này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tấm vé đi tiếp của bảng đấu tử thần này. Link Sopcast và Link Acestream Philippines vs Singapore sẽ được Websoikeo cập nhật trước khi trận đấu diễn ra 15 phút. Link sopcast hôm nay, sẽ có thêm trận đấu giữa Indonesia vs Timor Leste.

Trong danh sách ĐT Philippines dự AFF Cup 2018, Neil Etheridge là cái tên gây chú ý bậc nhất. Thủ thành 28 tuổi hiện đang chơi cho Cardiff, đội bóng đang thi đấu tại Premier League – một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Việc Neil Etheridge dự AFF Cup 2018 gợi lên khá nhiều đồn đoán. Ban đầu, nhiều lời đồn cho biết Etheridge chỉ có thể trở lại khi ĐT Philippines vào bán kết. Một số thông tin khác lại cho biết thủ thành này sẽ dự trọn vẹn những trận còn lại của ĐT Philippines tại giải, bù lại là không thể dự Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu năm sau.

Đội hình dự kiến

– Singapore: H. Sunny, S. Hamzah, S. Baharudin, Zulqarnaen Suzliman, Irfan Fandi, F. Ramli, G. Quak Jun Yi, I. Shafiq, H. Harun, Y. Hanapi, Ikhsan Fandi.

– Philippines: Chưa có đội hình.

Xem thêm: Link Sopcast, Acestream Gimnastic vs Zaragoza, 03h00 ngày 13/11: Hạng 2 Tây Ban Nha

Tham khảo thêm

 

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...

 

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia bình luận:

Tin liên quan

Link Sopcast, Acestream Việt Nam vs Thái Lan, 20h00 ngày 19/11/2019

Link Sopcast Việt Nam vs Thái Lan Link Sopcast, Acestream trận cầu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam vs Thái Lan với chất lượng siêu mượt. Thông tin trước trận đấu: Websoikeo hân hạnh cùng quý độc giả đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thông qua hệ...

Đọc thêm

Link Sopcast, Acestream Inter Milan vs Empoli, 01h30 ngày 27/5: VĐQG Italia

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Inter Milan vs Empoli trong khuôn khổ giải VĐQG Italia, 1h30 ngày 27/5. Ở thời điểm hiện tại, Inter Milan đang rơi vào khủng hoảng. Trong 5 vòng đấu gần...

Link Sopcast, Acestream Honka vs Lahti, 22h30 ngày 27/05: VĐQG Phần Lan

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Honka vs Lahti trong khuôn khổ giải VĐQG Phần Lan, 22h30 ngày 27/5. Còn nhớ ở vòng 8 giải VĐQG Phần Lan diễn ra vào 19/5, Honka đã đánh bại SJK Seinajoki với...

Link Sopcast, Acestream Aston Villa vs Derby County, 21h00 ngày 27/05: Chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Aston Villa vs Derby County trong khuôn khổ chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh, 21h00 ngày 27/5. Dẫu đã đánh bại Leeds để lọt vào trận chung kết play...