Link Sopcast, Acestream Pháp vs Uruguay, 03h00 ngày 21/11: Giao hữu quốc tế

Cập nhật Link Sopcast và Link Acestream Pháp vs Uruguay, 03h00 ngày 21/11: Giao hữu quốc tế

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRpYW5qaW4gVGVkYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGViZWkgQ2hpbmEgRm9ydHVuZTwvcD4=

   17:00 ngày 22-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNob25ncWluZyBMaWZhbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgV3VoYW4gWmFsbDwvcD4=

   18:35 ngày 22-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoaWppYXpodWFuZyBZb25nY2hhbmcgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hhbmdoYWkgU0lQRzwvcD4=

   19:00 ngày 22-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFyYXJhdCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXJhcmF0LUFybWVuaWE8L3A+

   20:30 ngày 22-09

   Armenia. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJvc25pYS1IZXJ6ZWdvdmluYSAoVykgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSXRhbHkgKFcpPC9wPg==

   21:00 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1vbnRlbmVncm8gKFcpICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR2VybWFueSAoVyk8L3A+

   21:07 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxhdHZpYSAoVykgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSHVuZ2FyeSAoVyk8L3A+

   22:00 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlVyYXJ0dSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTm9haDwvcD4=

   22:30 ngày 22-09

   Armenia. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5vcndheSAoVykgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgV2FsZXMgKFcpPC9wPg==

   23:00 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZhcm9lIElzbGFuZHMgKFcpICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQmVsYXJ1cyAoVyk8L3A+

   23:00 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBvbGFuZCAoVykgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMgKFcpPC9wPg==

   23:00 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkVzdG9uaWEgKFcpICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUnVzc2lhIChXKTwvcD4=

   23:00 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvbWFuaWEgKFcpICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ3JvYXRpYSAoVyk8L3A+

   23:00 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hbHRhIChXKSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGVubWFyayAoVyk8L3A+

   23:30 ngày 22-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkV4Y2Vsc2lvciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVGVsc3RhcjwvcD4=

   23:45 ngày 22-09

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN3aXR6ZXJsYW5kIChXKSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQmVsZ2l1bSAoVyk8L3A+

   00:00 ngày 23-09

   Women. European Championship.

   PGk+TGV5dG9uIE9yaWVudCAgPC9pPg==

   PGk+ICBUb3R0ZW5oYW08L2k+

   00:00 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkljZWxhbmQgKFcpICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3dlZGVuIChXKTwvcD4=

   01:00 ngày 23-09

   Women. European Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldlc3QgQnJvbXdpY2ggIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQnJlbnRmb3JkPC9wPg==

   01:00 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5ld3BvcnQgQ291bnR5ICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgV2F0Zm9yZDwvcD4=

   01:00 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRlcm5hbmEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxiaW5vbGVmZmU8L3A+

   01:30 ngày 23-09

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldlc3QgSGFtICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSHVsbCBDaXR5PC9wPg==

   01:30 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1pbGx3YWxsICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQnVybmxleTwvcD4=

   01:45 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0b2tlIENpdHkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR2lsbGluZ2hhbTwvcD4=

   01:45 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlbiBCb3NjaCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTVZWPC9wPg==

   02:00 ngày 23-09

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktyYXNub2RhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUEFPSzwvcD4=

   02:00 ngày 23-09

   Champions League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNsYXZpYSBQcmFoYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWlkdGp5bGxhbmQ8L3A+

   02:00 ngày 23-09

   Champions League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hY2NhYmkgVC1BICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FsemJ1cmc8L3A+

   02:00 ngày 23-09

   Champions League Qualifying.

   PGk+THV0b24gIDwvaT4=

   PGk+ICBNYW5jaGVzdGVyIFV0ZDwvaT4=

   02:15 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkVzdHVkaWFudGVzIGRlIE1lcmlkYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmFjaW9uYWw8L3A+

   05:15 ngày 23-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRpZ3JlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9saXZhcjwvcD4=

   05:15 ngày 23-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkp1bmlvciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSW5kZXBlbmRpZW50ZSBKVDwvcD4=

   07:30 ngày 23-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxpZ2EgZGUgUXVpdG8gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FvIFBhb2xvPC9wPg==

   07:30 ngày 23-09

   Copa Libertadores.

Pháp bước vào trận đấu giao hữu với Uruguay trong sự tiếc nuối khi để mất tấm vé bước vào bán kết UEFA Nations League vào tay Hà Lan khi họ có được bàn thắng gỡ hòa Đức trong những phút bù giờ cuối cùng. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Pháp đang đứng sau Hà Lan trên bảng xếp hạng. Thực tế thì Pháp cũng đang cho thấy họ chưa xứng đáng để có được ngôi đầu bảng. Trong những trận đấu gần đây, nhà vô địch thế giới khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng với những màn trình diễn tệ hại.

Pháp bước vào trận đấu giao hữu với Uruguay trong tâm thế không được tự tin khi thiếu vắng đi nhiều cầu thủ trụ cột như Paul Pogba, Anthony Martial, Thomas Lemar, Lucas Hernandez, Benjamin, Kingsley Coman và Alexandre Lacszette vì lý do bị chấn thương. Dù vậy, HLV Didier Deschamps vẫn đang còn một số lựa chọn khác để thay thế như Kylian Mbappé, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann. Trong trận đấu với Hà Lan, Steven NZonzi và Tanguy NDombele được trao cơ hội nhưng cũng không để lại dấu ấn. Có nhiều khả năng trong trận đấu với Uruguay, Nabil Fekir sẽ được đưa ra sân thử nghiệm nhưng cầu thủ này cũng không được đánh giá cao bằng Paul Pogba, rất có thể sẽ bị lép vế trước hàng tiền vệ mạnh mẽ của Uruguay.

Pháp vs Uruguay, 03h00 ngày 21/11
Pháp vs Uruguay, 03h00 ngày 21/11

Hiện tại, đội hình của Uruguay đang trong giai đoạn trẻ sung sức, nhất là hàng phòng ngự. Trong trận đấu gần đây nhất trước Brazil, các cầu thủ mới được trao cơ hội ở hàng phòng ngự đều biết nắm bắt và thể hiện phong độ khá tốt. Những cái tên như Lucas Torrieira trên hàng tiền vệ và Cavani, Suarez trên hàng công đã có một trận đấu thực sự hay. Họ đang là những cái tên “trụ cột” có thể quyết định thành bại của đội bóng này.

Pháp đang là đội bóng có lợi thế trên sân nhà. Tuy nhiên so về chất lượng đội hình không được đánh giá cao bằng Uruguay. Vì thế để tìm kiếm một chiến thắng trong trận giao hữu này không phải là điều rõ ràng.

Trận đấu giữa Pháp vs Uruguay, được diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/11. Link Sopcast và Link Acestream Pháp vs Uruguay sẽ được Websoikeo cập nhật trước 15 phút khi trận đấu diễn ra. Trong mục link sopcast hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp những trận đấu hấp dẫn khác như: Link Sopcast và Link Acestream Brazil vs Cameroon, Link Sopcast và Link Acestream Bồ Đào Nha vs Ba Lan.

Đội hình dự kiến:

– Pháp: Lloris, Varane, Mendy, Kante, Fekir, Mbappe, Giroud, Kimpembe, Sidibe, Ndombele, Griezmann.

– Uruguay: Campana, M.Suarez, Cavani, Suarez, Pereiro, Laxalt, Caceres, Mendez, Vecino, Bentacur, Toreira.

Xem thêm: Link Sopcast, Acestream Brazil vs Cameroon, 02h30 ngày 21/11: Giao hữu quốc tế

Tham khảo thêm

 

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...

 

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia bình luận:

Tin liên quan

Link Sopcast, Acestream Việt Nam vs Thái Lan, 20h00 ngày 19/11/2019

Link Sopcast Việt Nam vs Thái Lan Link Sopcast, Acestream trận cầu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam vs Thái Lan với chất lượng siêu mượt. Thông tin trước trận đấu: Websoikeo hân hạnh cùng quý độc giả đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thông qua hệ...

Đọc thêm

Link Sopcast, Acestream Inter Milan vs Empoli, 01h30 ngày 27/5: VĐQG Italia

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Inter Milan vs Empoli trong khuôn khổ giải VĐQG Italia, 1h30 ngày 27/5. Ở thời điểm hiện tại, Inter Milan đang rơi vào khủng hoảng. Trong 5 vòng đấu gần...

Link Sopcast, Acestream Honka vs Lahti, 22h30 ngày 27/05: VĐQG Phần Lan

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Honka vs Lahti trong khuôn khổ giải VĐQG Phần Lan, 22h30 ngày 27/5. Còn nhớ ở vòng 8 giải VĐQG Phần Lan diễn ra vào 19/5, Honka đã đánh bại SJK Seinajoki với...

Link Sopcast, Acestream Aston Villa vs Derby County, 21h00 ngày 27/05: Chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Aston Villa vs Derby County trong khuôn khổ chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh, 21h00 ngày 27/5. Dẫu đã đánh bại Leeds để lọt vào trận chung kết play...