Link Sopcast, Acestream Leicester City vs Burnley, 22h00 ngày 10/11: Ngoại hạng Anh

Cập nhật Link Sopcast và Link Acestream Leicester City vs Burnley, 22h00 ngày 10/11: Trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh.

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkthaXNhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXN0YW5hPC9wPg==

   19:00 ngày 24-09

   Kazakhstan. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkd1YW5nemhvdSBSJkYgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hhbmdoYWkgU2hlbmh1YTwvcD4=

   19:00 ngày 24-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRhbGlhbiBQcm8gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hlbnpoZW4gMTk5NDwvcD4=

   19:00 ngày 24-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldhbmcgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxhc2hrZXJ0PC9wPg==

   19:30 ngày 24-09

   Armenia. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFyYXJhdC1Bcm1lbmlhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VsamU8L3A+

   21:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIE5hc3NyICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgQWluPC9wPg==

   22:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNlcGFoYW4gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2FkZDwvcD4=

   22:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkt1UFMgS3VvcGlvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3VkdXZhPC9wPg==

   22:30 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhKSyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVFBTPC9wPg==

   22:30 ngày 24-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1PTCBGZWhlcnZhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmVpbXM8L3A+

   23:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZpa3RvcmlhIFBsemVuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU29uZGVyanlza0U8L3A+

   23:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvc3RvdiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWFjY2FiaSBIYWlmYTwvcD4=

   23:30 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk11cmEgMDUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUFNWIEVpbmRob3ZlbjwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNoYXJsZXJvaSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGFydGl6YW48L3A+

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hbG1vZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2YTwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvc2VuYm9yZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxhbnlhc3BvcjwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJlc2lrdGFzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmlvIEF2ZTwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNTS0EgU29maWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQjM2IFRvcnNoYXZuPC9wPg==

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZLIFJpZ2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VsdGljPC9wPg==

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRqdXJnYXJkZW5zICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2x1ajwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0ZWF1YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2xvdmFuIExpYmVyZWM8L3A+

   00:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhhcG9lbCBCZSdlciBTaGV2YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTW90aGVyd2VsbDwvcD4=

   00:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+U2tlbmRpamEgIDwvaT4=

   PGk+ICBUb3R0ZW5oYW08L2k+

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdyYW5hZGEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2aSBUYjwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0YW5kYXJkICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVm9qdm9kaW5hPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdhbGF0YXNhcmF5ICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGFqZHVrIFNwbGl0PC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktvYmVuaGF2biAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGlhc3QgR2xpd2ljZTwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFQT0VMICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWnJpbmpza2k8L3A+

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoZXJpZmYgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHVuZGFsazwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhcmFqZXZvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQnVkdWNub3N0PC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktsYWtzdmlrICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHluYW1vIFRiPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIER1aGFpbCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgVGFhd29uPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBlcnNlcG9saXMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2hhcmphaDwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJyaXN0b2wgQ2l0eSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXN0b24gVmlsbGE8L3A+

   01:00 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldvbGZzYnVyZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGVzbmE8L3A+

   01:15 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhbmt0IEdhbGxlbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQUVLPC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxBU0sgTGlueiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgREFDPC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1pbGFuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9kbyAvIEdsaW10PC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJhc2VsICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQW5vcnRob3NpczwvcD4=

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxlZ2lhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHJpdGE8L3A+

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZsb3JpYW5hICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRmxvcmE8L3A+

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJpamVrYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS29sb3MgS292YWxpdmthPC9wPg==

   01:45 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+TGluY29sbiBDaXR5ICA8L2k+

   PGk+ICBMaXZlcnBvb2w8L2k+

   01:45 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PGk+TWFuY2hlc3RlciBDaXR5ICA8L2k+

   PGk+ICBCb3VybmVtb3V0aDwvaT4=

   01:45 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldpbGxlbSBJSSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmFuZ2VyczwvcD4=

   02:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNwb3J0aW5nICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWJlcmRlZW48L3A+

   02:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+QmF5ZXJuIE11bmljaCAgPC9pPg==

   PGk+ICBTZXZpbGxhPC9pPg==

   02:00 ngày 25-09

   UEFA Super Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkpvcmdlIFdpbHN0ZXJtYW5uICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVuYXJvbDwvcD4=

   05:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkluZGVwZW5kaWVudGUgTSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9jYSBKdW5pb3JzPC9wPg==

   07:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBhY2h1Y2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVG9sdWNhPC9wPg==

   09:00 ngày 25-09

   Mexico. Liga MX.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlbGZpbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FudG9zPC9wPg==

   09:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

Nếu là người hâm mộ bóng đá, chắc hẳn bạn vẫn nhớ khoảng nửa tháng trước, sân King Power nhuốm màu tang thương, khi chiếc trực thăng chở Chủ tịch Vichai cùng trợ lý và 2 phi công đã tử nạn sau vụ tai nạn ngay cạnh sân vận động. Đây chính là nỗi đau to lớn nhất của các cổ động viên bầy cáo khi chủ tịch người Thái Lan đã mang lại vinh quang cho họ. Đặc biệt là chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015 – 2016. Mọi thứ tưởng chừng như đang diễn ra tốt đẹp thì tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khiến nhiều người vô cùng thương tiếc. Vụ tai nạn diễn ra không lâu sau khi kết thúc trận đấu giữa Leicester và West Ham.

Trận đấu hứa hẹn diễn ra quyết liệt

Một tuần sau cái chết của ông Vichai, Leicester đã có chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Cardiff ở lượt trận trước để tưởng nhớ vị Chủ tịch quá cố. Mặc dù nỗi đau không thể bàn cãi nhưng sự quyết tâm của bầy cáo vào lúc này cũng giúp cho mọi đóng góp của Vichai được các cổ động viên của Leicester City nhớ mãi mãi. Không những thế, thắng lợi này còn giúp các cầu thủ Leicester tạm vươn lên khu vực giữa BXH với 16 điểm. Cách biệt so với nhóm dự cúp châu Âu chỉ là 4 điểm và cơ hội dành cho Bầy cáo chen chân vào Top 6 vẫn rất khả thi.

Như thường lệ, Websoikeo luôn muốn nhắc nhở các bạn, khi xem bóng đá chúng ta nên để ý đến mọi người xung quanh. Một trận đấu diễn ra 90 phút, sẽ rất ảnh hưởng đến những người khác bởi âm thanh, hơn nữa những trận đấu giữa Leicester City vs Burnley, sẽ được diễn ra vào lúc 22h00 ngày 10/11. Việc bạn thỏa mãn đam mê nhưng nên tôn trọng không gian của những người xung quanh.

Trong mục link sopcast hôm nay, Websoikeo sẽ mang đến cho quý vị và các bạn Link Sopcast và Link Acestream Leicester City vs Burnley. Rất mong toàn thể quý vị và các bạn có thể chia sẻ link sopcast này đến với bạn bè và người thân để chúng ta có những phút giây ăn ngủ cùng bóng đá tại Websoikeo. Link sopcast sẽ được cung cấp trước 15 phút khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng đam mê bóng đá và họ cần có thời gian để nghỉ ngơi, chính vì thế việc bạn làm ảnh hưởng đến không gian của người khác sẽ khiến văn hóa xem bóng đá bị ảnh hưởng.

 

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...

 

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia bình luận:

Tin liên quan

Link Sopcast, Acestream Việt Nam vs Thái Lan, 20h00 ngày 19/11/2019

Link Sopcast Việt Nam vs Thái Lan Link Sopcast, Acestream trận cầu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam vs Thái Lan với chất lượng siêu mượt. Thông tin trước trận đấu: Websoikeo hân hạnh cùng quý độc giả đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thông qua hệ...

Đọc thêm

Link Sopcast, Acestream Inter Milan vs Empoli, 01h30 ngày 27/5: VĐQG Italia

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Inter Milan vs Empoli trong khuôn khổ giải VĐQG Italia, 1h30 ngày 27/5. Ở thời điểm hiện tại, Inter Milan đang rơi vào khủng hoảng. Trong 5 vòng đấu gần...

Link Sopcast, Acestream Honka vs Lahti, 22h30 ngày 27/05: VĐQG Phần Lan

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Honka vs Lahti trong khuôn khổ giải VĐQG Phần Lan, 22h30 ngày 27/5. Còn nhớ ở vòng 8 giải VĐQG Phần Lan diễn ra vào 19/5, Honka đã đánh bại SJK Seinajoki với...

Link Sopcast, Acestream Aston Villa vs Derby County, 21h00 ngày 27/05: Chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Aston Villa vs Derby County trong khuôn khổ chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh, 21h00 ngày 27/5. Dẫu đã đánh bại Leeds để lọt vào trận chung kết play...