Link Sopcast, Acestream Juventus vs Udinese, 02h30 ngày 09/03/2019: Serie A

Cập nhật Link Sopcast và Link Acestream Juventus vs Udinese, 02h30 ngày 09/03/2019: Serie A.

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZlbmxvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR28gQWhlYWQgRWFnbGVzPC9wPg==

   03:00 ngày 22-01

   Netherlands. KNVB Cup.

   PGk+TGl2ZXJwb29sICA8L2k+

   PGk+ICBCdXJubGV5PC9pPg==

   03:00 ngày 22-01

   England. Premier League.

   PGk+Q29ybmVsbGEgIDwvaT4=

   PGk+ICBCYXJjZWxvbmE8L2k+

   03:00 ngày 22-01

   Spain. Copa del Rey.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkd1aW1hcmFlcyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmFjaW9uYWw8L3A+

   03:15 ngày 22-01

   Portugal. Primeira Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxhemlvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGFybWE8L3A+

   03:15 ngày 22-01

   Italy. Cup.

   PGk+RWliYXIgIDwvaT4=

   PGk+ICBBdGxldGljbyBNYWRyaWQ8L2k+

   03:30 ngày 22-01

   Spain. Primera Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZsYW1lbmdvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGFsbWVpcmFzPC9wPg==

   05:00 ngày 22-01

   Brazil. Serie A.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZvcnRhbGV6YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FudG9zPC9wPg==

   05:00 ngày 22-01

   Brazil. Serie A.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdvaWFzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VhcmE8L3A+

   05:00 ngày 22-01

   Brazil. Serie A.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNvcmludGhpYW5zICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3BvcnQgUmVjaWZlPC9wPg==

   07:00 ngày 22-01

   Brazil. Serie A.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkF0bGV0aWNvIFNhbiBMdWlzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR3VhZGFsYWphcmE8L3A+

   10:00 ngày 22-01

   Mexico. Liga MX.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhvw6BuZyBBbmggR2lhIExhaSA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiBTw7RuZyBMYW0gTmdo4buHIEFuPC9wPg==

   17:00 ngày 22-01

   Vietnam. V.League 1.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNtb3VoYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUHlyYW1pZHM8L3A+

   19:30 ngày 22-01

   Egypt. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkVsIEdlaXNoICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRWwgSGFyYnk8L3A+

   19:30 ngày 22-01

   Egypt. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRhcmdvdmlzdGUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2xpbmNlbmk8L3A+

   22:00 ngày 22-01

   Romania. Liga I.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1vcm9jY28gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUndhbmRhPC9wPg==

   23:00 ngày 22-01

   Africa Cup of Nations.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZvcnR1bmEgRCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR3JldXRoZXIgRnVydGg8L3A+

   00:30 ngày 23-01

   Germany. 2 Bundesliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk9zbmFicnVlY2sgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXVlPC9wPg==

   00:30 ngày 23-01

   Germany. 2 Bundesliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNhbWJ1dXIgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSm9uZyBQU1Y8L3A+

   00:45 ngày 23-01

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1WViAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGVsbW9uZCBTcG9ydDwvcD4=

   00:45 ngày 23-01

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZ1ZW5sYWJyYWRhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxjb3Jjb248L3A+

   01:00 ngày 23-01

   Spain. Segunda Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0ZWF1YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVm9sdW50YXJpPC9wPg==

   01:00 ngày 23-01

   Romania. Liga I.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNoaWFzc28gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgV2ludGVydGh1cjwvcD4=

   01:00 ngày 23-01

   Switzerland. Challenge League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldpbCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWFyYXU8L3A+

   02:00 ngày 23-01

   Switzerland. Challenge League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdyYXNzaG9wcGVycyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3RhZGUgTGF1c2FubmUgT3VjaHk8L3A+

   02:00 ngày 23-01

   Switzerland. Challenge League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldpbGxlbSBJSSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWndvbGxlPC9wPg==

   02:00 ngày 23-01

   Netherlands. Eredivisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlVnYW5kYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVG9nbzwvcD4=

   02:00 ngày 23-01

   Africa Cup of Nations.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJvcnVzc2lhIE1vZW5jaGVuZ2xhZGJhY2ggPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiBCb3J1c3NpYSBEb3J0bXVuZDwvcD4=

   02:30 ngày 23-01

   Germany. Bundesliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNob3JsZXkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgV29sdmVyaGFtcHRvbjwvcD4=

   02:45 ngày 23-01

   England. FA Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJlbmV2ZW50byAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVG9yaW5vPC9wPg==

   02:45 ngày 23-01

   Italy. Serie A.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0b2tlIENpdHkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgV2F0Zm9yZDwvcD4=

   02:45 ngày 23-01

   England. Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsbWVyZSBDaXR5ICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRG9yZHJlY2h0PC9wPg==

   03:00 ngày 23-01

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRlbHN0YXIgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSm9uZyBBWjwvcD4=

   03:00 ngày 23-01

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsYmFjZXRlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWmFyYWdvemE8L3A+

   03:00 ngày 23-01

   Spain. Segunda Division.

   PGk+UGFyaXMgU2FpbnQtR2VybWFpbiA8L2k+

   PGk+IE1vbnRwZWxsaWVyPC9pPg==

   03:00 ngày 23-01

   France. Ligue 1.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxldmFudGUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmVhbCBWYWxsYWRvbGlkPC9wPg==

   03:00 ngày 23-01

   Spain. Primera Division.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZpcnR1cyBFbnRlbGxhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGlzYTwvcD4=

   03:00 ngày 23-01

   Italy. Serie B.

Juventus đang quá ổn định trong nước và vòng trước họ đã đánh bại Napoli để có được 72 điểm, đứng đầu trên BXH và tạo ra khoảng cách lên tới 16 điểm so với chính đối thủ. Có thể nói rằng, chức vô địch gần như nằm chắc trong tay của CR7 cùng các đồng đội.

Ở vòng 27 tới đây, thầy trò HLV Allegri sẽ có cuộc tiếp đón Udinese, đối thủ đang nằm ở nửa cuối trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Juve hiện tại đang tập trung vào đấu trường Châu Âu khi họ để thua Atletico trong trận lượt đi với tỉ số 0 – 2, chính vì thế việc lội ngược dòng sẽ rất khó khăn với Juventus.

Juventus vs Udinese, 02h30 ngày 09/03/2019: Serie A.

Rõ ràng, với khoảng cách lên tới 16 điểm ở giải quốc nội, việc Juventus dành sự quan tâm lớn hơn cho đấu trường châu lục cũng là điều dễ hiểu, nhất là trong bối cảnh họ đang gặp bất lợi sau thất bại lượt đi. Không những thế, những thông tin bất ổn trong phòng thay đồ cũng là 1 phần lý do đang khiến cho đội bóng áo sọc đen trắng bị nghi ở ở cuộc tiếp đón Udinese tới đây.

Về phía đội khách Udinese, họ vừa đánh bại Bologna và Chievo để vươn lên vị trí thứ 15 với 25 điểm sau 25 vòng đấu. Quan trọng hơn là họ đã tạo ra được khoảng cách 7 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ, chưa kể việc nắm lợi thế đang đá ít hơn 1 trận.

Websoikeo.com sẽ cung cấp link sopcast Juventus vs Udinese. Trận đấu được diễn ra vào lúc 02h30 ngày 09/03/2019

 

 

 

Tham khảo thêm

 

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...

 

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia bình luận:

Tin liên quan

Soi kèo Liverpool vs Burnley vào 3h ngày 22/1/2021

Soi kèo Châu Á Liverpool vs Burnley: 1.83*2*2.04 Giữa tuần này, giải Ngoại hạng Anh vẫn sẽ tiếp tục với những diễn biến cuối cùng của giai đoạn lượt đi. Trên sân nhà, những nhà Đương kim vô địch Liverpool sẽ có màn tiếp đón Burnley. Đây là một kèo đấu mà giới mộ điệu khá tin tưởng vào Liverpool khi tỉ lệ...

Đọc thêm

Soi kèo West Ham vs West Brom vào 1h ngày 20/1/2021

Soi kèo Châu Á West Ham vs West Brom: 1.83*1*2.04 Giữa tuần tới tại Premier League, trong nỗ lực thoát ra khỏi khu vực cuối bảng xếp hạng, West Brom sẽ có một chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trên sân...

Soi kèo Arsenal vs Newcastle vào 3h ngày 19/1/2021

Soi kèo Châu Á Arsenal vs Newcastle: 1.83*1.25*2.04 Đang rất gấp rút để leo lên nửa trên của bảng xếp hạng, cuối tuần này, Arsenal sẽ có một trận đấu được đánh giá là tương đối dễ chịu khi...

Soi kèo Liverpool vs MU vào 23h30 ngày 17/1/2021

Soi kèo Châu Á Liverpool vs MU: 1.83*0.5*2.04 Trận đấu được mong chờ bậc nhất Thế giới lúc này đó chính là màn so tài giữa 2 đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Liverpool và...