Link Sopcast, Acestream Bỉ vs Iceland, 02h45 ngày 16/11: UEFA Nations League

Cập nhật Link Sopcast và Link Acestream Bỉ vs Iceland, 02h45 ngày 16/11: UEFA Nations League.

 

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoYW5naGFpIFNoZW5odWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR3Vhbmd6aG91IFImRjwvcD4=

   17:00 ngày 18-09

   China. FA Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkd1YW5nemhvdSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGVuYW4gSmlhbnllPC9wPg==

   18:35 ngày 18-09

   China. FA Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoYW5kb25nIEx1bmVuZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGFsaWFuIFBybzwvcD4=

   19:00 ngày 18-09

   China. FA Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNtb2xldmljaGkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUnVraCBCcmVzdDwvcD4=

   20:30 ngày 18-09

   Belarus. Vysheyshaya Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIFNoYXJqYWggIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgRHVoYWlsPC9wPg==

   22:00 ngày 18-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIFNhZGQgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgQWluPC9wPg==

   22:00 ngày 18-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk9xc2NoZXRwZXMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS2FzcGl5PC9wPg==

   22:00 ngày 18-09

   Kazakhstan. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRhcmdvdmlzdGUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGVybWFubnN0YWR0PC9wPg==

   22:00 ngày 18-09

   Romania. Liga I.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBBT0sgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXRyb21pdG9zPC9wPg==

   22:15 ngày 18-09

   Greece. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5lbWFuIEdyb2RubyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWluc2s8L3A+

   22:30 ngày 18-09

   Belarus. Vysheyshaya Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRuZXByLTEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWFyaXVwb2w8L3A+

   23:00 ngày 18-09

   Ukraine. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhhcmFzIEVsIEhvZG9vZCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRU5QUEk8L3A+

   23:00 ngày 18-09

   Egypt. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZvanZvZGluYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmFkbmlrIFN1cmR1bGljYTwvcD4=

   23:00 ngày 18-09

   Serbia. Superliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNpYmVuaWsgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2YTwvcD4=

   23:00 ngày 18-09

   Croatia. 1. HNL.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlc3BvcnRpdm8gQ2hhdmVzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmFyemltPC9wPg==

   23:00 ngày 18-09

   Portugal. LigaPro.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJpZWxza28gQmlhbGEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmFrb3c8L3A+

   23:00 ngày 18-09

   Poland. Ekstraklasa.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhhbWJ1cmcgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRm9ydHVuYSBEPC9wPg==

   23:30 ngày 18-09

   Germany. 2 Bundesliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJlZ2Vuc2J1cmcgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTnVlcm5iZXJnPC9wPg==

   23:30 ngày 18-09

   Germany. 2 Bundesliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkpvbmcgUFNWICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRkMgRWluZGhvdmVuPC9wPg==

   23:45 ngày 18-09

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhlbG1vbmQgU3BvcnQgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVm9sZW5kYW08L3A+

   23:45 ngày 18-09

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlllbmkgTWFsYXR5YXNwb3IgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR296dGVwZTwvcD4=

   00:00 ngày 19-09

   Turkey. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRodW4gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3RhZGUgTGF1c2FubmUgT3VjaHk8L3A+

   00:00 ngày 19-09

   Switzerland. Challenge League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktyYXNub2RhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS2hpbWtpPC9wPg==

   00:00 ngày 19-09

   Russia. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk9seW1waWFjb3MgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXN0ZXJhczwvcD4=

   00:30 ngày 19-09

   Greece. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIFRhYXdvbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVyc2Vwb2xpczwvcD4=

   01:00 ngày 19-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIE5hc3NyICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2VwYWhhbjwvcD4=

   01:00 ngày 19-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFzdHJhIEdpdXJnaXUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2x1ajwvcD4=

   01:00 ngày 19-09

   Romania. Liga I.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFzd2FuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWmFtYWxlazwvcD4=

   01:00 ngày 19-09

   Egypt. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZhbWFsaWNhbyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQmVuZmljYTwvcD4=

   01:00 ngày 19-09

   Portugal. Primeira Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdyYXNzaG9wcGVycyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgV2ludGVydGh1cjwvcD4=

   01:00 ngày 19-09

   Switzerland. Challenge League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZlbmxvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVXRyZWNodDwvcD4=

   01:00 ngày 19-09

   Netherlands. Eredivisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldpc2xhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGxvY2s8L3A+

   01:30 ngày 19-09

   Poland. Ekstraklasa.

   PGk+QmF5ZXJuICA8L2k+

   PGk+ICBTY2hhbGtlIDA0PC9pPg==

   01:30 ngày 19-09

   Germany. Bundesliga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNvdmVudHJ5IENpdHkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUXVlZW5zIFBhcmsgUmFuZ2VyczwvcD4=

   01:45 ngày 19-09

   England. Championship.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNoYXJsZXJvaSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQmVlcnNjaG90IFdpbHJpams8L3A+

   01:45 ngày 19-09

   Belgium. 1 Division A.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdvIEFoZWFkIEVhZ2xlcyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWW91bmcgQWpheDwvcD4=

   02:00 ngày 19-09

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvZGEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRG9yZHJlY2h0PC9wPg==

   02:00 ngày 19-09

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkx5b24gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmltZXM8L3A+

   02:00 ngày 19-09

   France. Ligue 1.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkd1aW1hcmFlcyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQmVsZW5lbnNlczwvcD4=

   03:15 ngày 19-09

   Portugal. Primeira Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5lY2F4YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUHVlYmxhPC9wPg==

   07:30 ngày 19-09

   Mexico. Liga MX.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNlYXR0bGUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9zIEFuZ2VsZXMgRkM8L3A+

   09:00 ngày 19-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hc2F0bGFuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ3J1eiBBenVsPC9wPg==

   09:30 ngày 19-09

   Mexico. Liga MX.

Đến thời điểm này ở League A, Iceland đang là cái tên gây thất vọng nhất khi hiện tượng tại VCK Euro 2016 đã thua cả 3 trận đấu trước đó. Ngay trận mở màn, thầy trò của HLV Erik Hamren đã nhận thất bại không thể chấp nhận 0-6 trước đội tuyển Thụy Sỹ. 4 ngày sau, họ tiếp tục gây thất vọng, khi để Bỉ vùi dập với tỉ số 3 – 0 ngay trên sân nhà. Trận thứ 3, Iceland cũng thất bại 1-2 khi tái đấu với đội tuyển Thụy Sỹ. Do ít hơn đội đứng gần nhất 6 điểm, trong khi chỉ còn 1 trận trong tay, Iceland chắc chắn phải nhận vé xuống thi đấu tại League B. Đây là điều khiến người hâm mộ của họ cảm thấy thất vọng. Cho dù có bị xuống League B nhưng điều mà cổ động viên của Iceland cần là tinh thần chiến đấu và ít ra cũng phải có được 1 điểm làm vốn.

Ngày 16//11 thầy trò Hamren bước vào lượt trận cuối gặp đội tuyển Bỉ, đội đang có thành tích toàn thắng với 2 chiến thắng, trong đó có chiến thắng 3 sao trước Iceland và 2 – 1 trước Thụy Sỹ hôm 13/10. Thực tế cho thấy, đội tuyển Bỉ luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Iceland và các cổ động viên của họ cũng chuẩn bị trước tinh thần cho một trận đấu khó khăn.

Bỉ vs Iceland, 02h45 ngày 16/11

Đội tuyển Bỉ ở World Cup 2018 đã đứng ở vị trí thứ 3 và để lại được nhiều dấu ấn. Còn Iceland, họ bị loại ngay vòng bảng. Hơn nữa, những cầu thủ tài năng của họ tại EURO 2016 cũng đang có dấu hiệu đi xuống phong độ và lứa cầu thủ trẻ chưa thể đáp ứng được những trận đấu đỉnh cao và khó khăn.

Trận đấu giữa Bỉ vs Iceland, trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League sẽ được diễn ra vào lúc 02h45 ngày 16/11. Link Sopcast và Link Acestream Bỉ vs Iceland sẽ được Websoikeo cung cấp trước khi trận đấu diễn ra 15 phút. Ngoài trận đấu giữa Bỉ vs Iceland, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các link sopcast của các trận đấu diễn ra cùng ngày như: Link Sopcast và Link Acestream Đức vs Nga, Link Sopcast và Link Acestream Tây Ban Nha vs Croatia và Link Sopcast và Link Acestream Anh vs Mỹ. Những trận đấu này dù chỉ mang tính chất giao hữu nhưng vẫn quy tụ các ngôi sao hàng đầu của những đội bóng mạnh. Việc những giải đấu hàng đầu Châu Âu nghỉ để nhường cho các trận đấu này có thể thấy được mức hấp dẫn và thú vị của nó. Vì là những trận đấu giao hữu nên các cầu thủ sẽ thi đấu thoải mái và sẽ có những pha bóng đẹp chứ không có sự tính toán để bảo toàn tỉ số. Rất mong quý vị và các bạn khi có link sopcast có thể chia sẻ đến bạn bè và người thân để chúng ta có những giây phút thăng hoa trong bóng đá.

Xem thêm: Link Sopcast, Acestream Đức vs Nga, 02h45 ngày 16/11: Giao hữu quốc tế

Tham khảo thêm

 

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...

 

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia bình luận:

Tin liên quan

Link Sopcast, Acestream Việt Nam vs Thái Lan, 20h00 ngày 19/11/2019

Link Sopcast Việt Nam vs Thái Lan Link Sopcast, Acestream trận cầu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam vs Thái Lan với chất lượng siêu mượt. Thông tin trước trận đấu: Websoikeo hân hạnh cùng quý độc giả đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thông qua hệ...

Đọc thêm

Link Sopcast, Acestream Inter Milan vs Empoli, 01h30 ngày 27/5: VĐQG Italia

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Inter Milan vs Empoli trong khuôn khổ giải VĐQG Italia, 1h30 ngày 27/5. Ở thời điểm hiện tại, Inter Milan đang rơi vào khủng hoảng. Trong 5 vòng đấu gần...

Link Sopcast, Acestream Honka vs Lahti, 22h30 ngày 27/05: VĐQG Phần Lan

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Honka vs Lahti trong khuôn khổ giải VĐQG Phần Lan, 22h30 ngày 27/5. Còn nhớ ở vòng 8 giải VĐQG Phần Lan diễn ra vào 19/5, Honka đã đánh bại SJK Seinajoki với...

Link Sopcast, Acestream Aston Villa vs Derby County, 21h00 ngày 27/05: Chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Aston Villa vs Derby County trong khuôn khổ chung kết play off thăng hạng Ngoại Hạng Anh, 21h00 ngày 27/5. Dẫu đã đánh bại Leeds để lọt vào trận chung kết play...